Förändringsledning när du vill utveckla din organisation

28 april 2021 jonas_olsson

Det krävs en hel del om man ska kunna förändra ett företag eller en organisation på kort eller lång tid. Förändringsledning är en del av detta arbete. Det blir ett verktyg för den som vill hitta nya vägar framåt. Det kan vara en ypperlig väg att gå för alla anställda, för medarbetare och för dem som känner att de vill vara delaktiga i processen. Det är ett bra sätt att få sina mål satta i verket och en strategi som är till för dem som vill utveckla en organisation eller ett företag. 

Genom en konkret  handlingsplan förvandlas mål och visioner till konkreta stadiga förändringar.  Det finns plats och utrymme för både nyskapande och acceptans av det som sker. Förändringsledning handlar om att skapa nya beteendemöster hos människor genom att få dem själva att vilja skapa just den förändringen som behövs hos dem själva. Det låter lite klurigt men är i själva verket en genialt enkel metod.  

Projektledning kontra förändringsledning

Det finns två vägar att gå, vilket är den tekniska vägen eller den väg som riktar in sig på den enskilda människan bakom allt. Den vanligaste termen när det gäller förändringar är projektledning. Den har funnits med länge och är väl förankrad inom företag. Här koncentrerar man sig på den tekniska delen där förändringen skulle kunna vara gynnsam för företaget. 

När det gäller förändring hos människorna själva som sköter det tekniska, har det tidigare inte funnits så många metoder och knep som håller över tid. Det är här förändringsledning kommer in. Det är ett hållbart alternativ. Den bygger enbart på människan. Ur ett beteendeperspektiv. 

Den går lugnt och stilla tillväga där man avvaktar att den enskilda människan önskar sig och välkomnar en förändring i sitt eget beteende. När tiden är mogen bygger man därefter upp ett nytt beteende som håller över tid.

Fler nyheter

08 januari 2024

Vad är handel