Vilken hjälp har ni från en IT-leverantör?

19 februari 2022 lily_hansen

editorial

Idag är det nog få människor som lever utan internet. Det räknas till och med i vissa sammanhang som en mänsklig rättighet att ha tillgång till nätet. Det hör åtminstone till en skälig levnadsstandard här i Sverige när man exempelvis söker ekonomiskt bistånd. Alternativet är väl att isolera sig i skogen som värsta unabombaren. Men idag är det svårt att inte komma i kontakt med internet ens om man aktivt försöker att undvika det.

På samma sätt är naturligtvis alla företag och verksamheter helt beroende av internet och IT-leverantörer. Men bara för att internet genomsyrar hela den dagliga verksamheten innebär det naturligtvis inte att alla företag per automatik besitter all den kompetens som behövs. Du skulle bli förvånad om du visste hur dåliga IT-lösningar många verksamheter har helt i onödan. Det är exakt därför som de hade behövt ta in IT-leverantörer för att styra upp.

 

it-leverantör

 

Rådgivning och färdiga lösningar

IT-leverantören har egentligen flera olika funktioner. Dels har en IT-leverantör en rådgivande funktion. Det innebär att den delar med sig av sin kunskap och kompetens för att du inte ska ta några dåliga beslut i IT-frågor. Det kan handla om alltifrån lagring av data till vilka system du använder för att kommunicera inom verksamheten. IT-leverantören kan ofta göra dig uppmärksam på att det finns stora utrymmen för förbättringar inom IT i din organisation.

Utöver den rådgivande delen kan i regel också en IT-leverantör själva erbjuda tjänster som underlättar allt arbete kring IT. De kan ge dig färdiga program att använda som effektiviserar era digitaliserade lösningar. 

Om ni kan göra saker och ting effektivare och säkrare så finns det naturligtvis ingen anledning att inte göra så. Men det bygger såklart på att man har kunskapen. Den kanske ni inte själva har. Men en IT-leverantör har den definitivt. Så ni står aldrig ensamma i frågan.

Fler nyheter