Stål i Stockholm

31 maj 2021 patrick pettersson

Stål är inget som finns naturligt i vår jord. Det är en produkt av flera sorters legeringar. Dessa kan innehålla olika höga halter av till exempel järn. Upphettat järn har en förmåga att ta upp kol och i samband med den legeringen som sker bildas stålet. 

Genom att lägga järnet på en kolbädd som upphettades under längre tid såg man att järnet började ta upp kolet. Efter att ha börjat med att hetta upp järnet i masugnar fick man fram ytterligare grader av mjukhet och hårdhet. 

Genom att ta bort lite av kolen i järnet skapades så småningom ämnet stål. Det är plastiskt, formbart, starkt och mycket hållbart. Det finns flera sorters stål som man kan använda på olika sätt. 

För att kunna tillfredsställa varierande behov när det gäller både det ena och det andra använder man både mjukare och hårdare legeringar. Mycket har ändrats från förr men lite är kvar. På sidan http://www.steelproab.se/ ges det bra exempel på hur stål i Stockholm ser ut idag. 

 

 

En lång historia 

Både järn och stål har använts sedan långt före vår tideräkning. Det är lite svårt att separera i vilken tidsålder dessa båda metaller började användas då de här tidsepokerna på något sätt tycks ha vävts samman. Man har till exempel hittat fynd av en kniv med klassificeringen stål som användes redan 900 år före Kristus. Men det finns också fynd flera hundra år innan det. Det är på grund av detta som man har haft svårt att tidsbestämma stålets inträde i historien.

Det finns en del sätt att dela in de olika typerna av stål som existerar. Ofta går man efter hur hög halten är när det gäller legeringsämnena, vilka är fler än enbart kol. Rostfritt stål är vanlig i den typ av produkter som används till hushållet. Det var under några årtionden mycket populärt.

Fler nyheter

27 september 2023

Vad är digitalisering

22 september 2023

IT-företag i Uppsala