Security seals för säkra lösningar

16 november 2019 admin

Som företagare kan det finnas flera led inom företaget där man behöver skydda sina produkter eller material. Det kan handla om allt från brandsläckaren i receptionen till nödutgångar till de paket man skickar till sina kunder. Sådana typer av saker behöver ofta skyddas med security seals, alltså säkerhetsförseglingar, för att förhindra att de öppnas eller stjäls av obehöriga. 

 

Fördelar med security seals

Security Seals är saker som skyddar paket och annat från att öppnas eller stjälas. Det kan innebära allt från tejp till hänglås eller bultförsegling. Allting beror på vad det är för typ av objekt som ska förseglas. 

Security seals har flera fördelar och syften. Det kanske allra främsta är att göra det svårare för människor att öppna eller stjäla objekten obemärkt. Genom att på olika sätt försegla paket, olika vätskor eller material som inte får hamna i fel händer kan man minimera risken för att något går fel eller att någon kommer till skada. En annan anledning att säkerhetsförsegla viktiga eller dyra objekt som ska skickas är för att minska risken att objekten går sönder under transporten. 

Minimera onödiga risker med security seals

Att någon råkar öppna en nödutgångsdörr eftersom den inte var tillräckligt säkrad är aldrig kul, och detsamma gäller för till exempel ett brandlarm med direktkontakt till brandkåren som saknar säkerhetsförsegling. Om någon råkar komma åt det kan det bli både en dyr och onödig historia. Genom att säkerhetsförsegla nödutgångar och brandlarm på ett korrekt sätt kan man undvika sådana olyckliga incidenter, utan att stå i vägen för deras funktionalitet när de faktiskt behöver användas. Security seals, eller säkerhetsförseglning, är en ständigt växande bransch i och med att behovet av säkra lösningar ökar. Unisto är ett företag som erbjuder olika typer av security seals. De kan anpassa utformningen av förseglingarna efter kundens önskemål. Läs mer här: https://www.unisto.se/

Fler nyheter

08 januari 2024

Vad är handel