Minireningsverk gör underverk 

31 juli 2021 william_eriksson

Föreställ dig att du just köpt en mysig liten sommarstuga. Kanske har den stått tom i några år och är i behov av renovering och omsorg. I äldre stugor är det inte ovanligt att det saknas rinnande vatten. Som ny ägare ställs du då inför ett val. Antingen accepterar du läget och hittar alternativa lösningar, eller så drar du in vatten i huset. 

Om du väljer att dra in vatten i sommarstugan finns det några saker att tänka på. Ofta finns möjligheten att ansluta till kommunala vattenledningar och avlopp. Det tenderar att vara ganska dyrt, men är samtidigt smidigt när det väl är installerat och klart. 

Om det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppssystemet behöver du en alternativ lösning. Allt avloppsvatten från ett hushåll måste renas och tas om hand på ett eller annat sätt. Ett alternativ är att installera ett minireningsverk.

Vad är ett minireningsverk?

Ett minireningsverk fungerar som en mindre version av stora, kommunala reningsverk. Det kan användas för ett enskilt hushåll eller flera stycken. Minireningsverk säkerställer att inget förorenat avloppsvatten hamnar i naturen. 

Avloppsvatten från anslutna fastigheter färdas till minireningsverket via avloppsrör och renas sedan i flera steg. Exakt hur reningsprocessen går till varierar mellan olika minireningsverk. Men det är vanligt att processen inkluderar tre olika typer av rening. Dessa är mekanisk, kemisk samt biologisk rening. 

Att välja minireningsverk

De senaste åren har biologiska minireningsverk ökat i popularitet. Det är inte så konstigt med tanke på att många idag vill leva miljövänligt. Biologiska minireningsverk bygger på biologisk rening och använder inga kemikalier i sin reningsprocess. 

Det är även klokt att välja ett minireningsverk tillverkat i ett slitstarkt material. Genom att välja ett högkvalitativt minireningsverk kan du luta dig tillbaka och låta minireningsverket göra grovjobbet i många år framöver. Det är inte bara bra för miljön och plånboken, det höjer dessutom din livskvalitet!

Fler nyheter