Från kris till lönsamhet, en företagsrekonstruktion kan rädda bolaget

18 augusti 2021 cecilia_olsson

Med en företagsrekonstruktion kan man rädda ett bolag som av någon anledning hamnat i ekonomiska problem. Under den period då rekonstruktionen pågår så blir samtliga av företagets skulder frysta och bolaget kan inte begäras i konkurs av fordringsägare. För att en företagsrekonstruktion ska kunna genomföras så krävs det dock att bolaget har goda chanser att klara sig och återigen bli lönsamt. Det är tingsrätten i den ort där företaget har sitt säte som beviljar eller avslår en ansökan om företagsrekonstruktion. 

Vad görs under själva rekonstruktionen?

Om ansökan beviljas så ska bolagets ledning tillsammans med en rekonstruktör arbeta för att få upp företaget på fötter igen genom att följa den rekonstruktionsplan som upprättats. Det handlar om att göra nödvändiga förändringar i företaget för att minimera utgifter och öka inkomsterna. En rekonstruktör har goda erfarenheter av att förhandla med banker, leverantörer, myndigheter samt fordringsägare och målet är att få till så bra avtal som möjligt. Under den här tiden ska alla utbetalningar som bolaget måste göra godkännas av rekonstruktören och ibland även av tingsrätten.

En bra ackordsuppgörelse är viktig

Det är vanligt att en rekonstruktion leder till ett ackordsförslag som innebär att bolaget får sina skulder nedskrivna. Hur stor skuldnedskrivningen blir beror på hur mycket företaget klarar av att betala samt hur stor nedskrivning borgenärerna kan tänka sig att gå med på. En ackordsuppgörelse är något som i regel har stor inverkan på bolagets chanser att överleva och ett bra avtal innebär att företaget kan börja fokusera på att återfå lönsamheten.

Duktiga affärsrådgivare, advokater och rekonstruktörer

RekonstruktionsGruppen är en organisation som kan hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem att genomgå en företagsrekonstruktion. Målet är alltid att företag inte ska försättas i konkurs i onödan. RekonstruktionsGruppen finns med hela vägen och stöttar samt ger goda råd för att ett bolag i kris ska komma på fötter igen. 

Fler nyheter