Det är bra att ha en geoteknisk undersökning till grund när man planerar ett byggprojekt

09 februari 2022 cecilia_olsson

Många drömmer om att bygga ett eget hus helt från grunden som är perfekt anpassat efter de drömmar, krav och behov man har. När man ska bygga hus så ligger i regel största fokus på huset i sig med bland annat planlösning och fasad. Det som dock är minst lika viktigt men sällan får samma fokus är grunden. En bra grund som är anpassad efter både marken den står på och konstruktionen den ska bära är något man verkligen bör sträva efter.

Det kan finnas krav på att utföra geoteknisk undersökning

Innan man bestämmer sig för grund och framförallt innan man sätter igång bygget så kan det vara klokt att genomföra en geoteknisk undersökning. Den visar nämligen hur marken och jorden ser ut där huset ska byggas och kan därmed göra att man lättare kommer fram till den bästa tänkbara grunden till huset. I vissa fall kan det till och med krävas en geoteknisk undersökning för att man ska få bygglov, det beror på området och kommunen så man bör alltid kolla upp vad som gäller där man tänkt bygga.

Geoteknisk undersökning

Det lönar sig sällan att strunta i en geoteknisk undersökning

Om man inte gör en geoteknisk underökning så kan det inbära stora risker, speciell om tomten inte varit bebyggd tidigare. Beroende på jordtyp kan det nämligen uppstå förskjutningar och ras i marken, vilket kan få förödande konsekvenser för huset. Dessutom så kan man genom en geoteknisk undersökning få fram information som kan påverka husbygget. Till exempel så får man veta vilken typ av husgrund som är mest lämplig för platsen samt om man bör utföra några åtgärder för att stabilisera marken. 

Ta hjälp från experter 

Om man behöver hjälp med en geoteknisk undersökning så kan man vända sig till Geogrund. De utför kostnadseffektiva markundersökningar och kan även hjälpa till med radonmätningar samt miljöprovtagningar i mark. Geogrund utför markundersökningar där de samlar information om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att kunna ge förslag på den bästa grundläggningslösningen för projektet. 

Fler nyheter