3 anledningar till att du behöver brandtätning

28 oktober 2022 Camilla Holmgren

När du bygger eller renoverar en fastighet är brandtätning en av de viktigaste säkerhetsåtgärderna du kan vidta. Det finns flera anledningar till att brandtätning är så viktig: brand kan spridas mycket snabbare än man tror och det kan vara svårt att släcka om branden har tagit fart.

Här kommer tre anledningar till varför brandtätning är så viktig för din fastighet:

1. Branden kan sprida sig snabbt

Även en liten brand kan sprida sig snabbt, och om din fastighet inte är ordentligt förseglad har branden lätt att sprida sig. Därför är det så viktigt att se till att alla potentiella brandrisker är ordentligt förseglade. Detta inkluderar eluttag, fönster, dörrar och alla andra öppningar som potentiellt skulle kunna låta elden sprida sig. Försegla din fastighet med brandtätning från t.ex. Sewatek (https://sewatek.se/) och du har gjort en viktig insats för att öka den allmänna säkerheten i byggnaden.

Brandtätning

2. Det kan vara svårt att släcka en brand när den väl har börjat

Om en brand startar kan det vara mycket svårt att släcka den om den har fått fäste i en fastighet som inte är ordentligt brandsäkrad. Detta beror på att elden har gott om syre att livnära sig på och snabbt kan sprida sig i fastigheten.

3. Liv kan vara i fara

Det viktigaste skälet till att se till att din fastighet är ordentligt brandskyddad är naturligtvis att skydda livet för dem som bor eller arbetar i fastigheten. Om en brand startar kan den snabbt bli okontrollerbar och sätta liv på spel. Det är därför det är så viktigt att vidta åtgärder för att förhindra att bränder startar från första början och se till att din fastighet är så brandsäker som möjligt.

Slutsats

Brandtätning är en viktig säkerhetsåtgärd som man inte bör förbise när man bygger eller renoverar en fastighet. Genom att vidta åtgärder för att täta potentiella brandrisker kan du bidra till att förhindra att bränder startar och sprids, och du kan skydda och rädda liv. En enkel åtgärd som kan göra stor skillnad.

Fler nyheter

27 september 2023

Vad är digitalisering

22 september 2023

IT-företag i Uppsala